Alternative content

Get Adobe Flash player

Facility Solutions

 

 

СГРАДИ ПОД НАЕМ ПО ПОРЪЧКА

 

 o  Решение подходящо за предприятия, чийто технологичен процес поставя специални изисквания спецификациите на търсената сграда.

o  Това решение елиминира нуждата от голяма първоначална инвестиция и проблеми свързани с финансирането на собствена сграда

o  Тази схема се предлага с предварително-подписан дългосрочен договор за наем (10 до 15 годишен).

o   Договора може да включва и клауза са опция за закупуване в договорен период.

 

ПРОДАЖБА НА ТЕРЕН

 

 o  Подходящо за предприятия с налични средства и/или достъп до финансиране и ясен изглед за дългосрочното си развитие.

o  Преотредени, гъвкави в размера си парцели, готови за проектиране и строеж 

o  Осигурен достъп до инфраструктура - електричество, отводняване и канализация, водоснабдяване, природен гас и телекомуникации с висок капацитет

o  Разположение в територията на Индустриален Парк София Изток, локация която ще стане основен логистичен хъб за София и страната

o  Възможност за цялостно решение до ключ - продажба на земя, проектиране и цялостно изграждане на Вашата сграда според изискванията Ви.

НАЕМ НА ГОТОВИ ПЛОЩИ

 

o  Подходящо за клиенти с стандартни изисквания към спецификациите на нужните площи

o  Без първоначална инвестиция и без дългосрочни задължения

o  Бързо и лесно заемане

o  Сгради проектиране в съответствие с международните стандарти в сектора

o  Интегрирани офисни площи

o  Гъвкавост в размера на наети площи

o  Конкурентни наемни нива